Aktuelt

  • Ingen nyheter

Laksefiske


Kort om fiske i Stjørdalselva, Forra og Sona ( Historien m m )

Stjørdalselva er en av de beste lakseelvene i Midt-Norge og kan by på en lakseførende strekning på totalt 48 km, hvorav 34 km er i Stjørdal kommune og 14 km i Meråker kommune. Forra er den største sideelven, og har en lakseførende strekning på totalt 13 km. I tillegg fiskes det laks i sideelva Sona som har 6 km lakseførende strekning. Laksefisket i Stjørdalselva har lange tradisjoner. Også engelske "adelsmenn" og lorder utøvde sin edle sport i store deler av elva helt tilbake fra midten på 1800-tallet.Elva regnes for storlakselv med enkelte lakser over 20 kg. Sjøørretfisket har variert de siste årene men årlig tas det  mange storre sjøøretter – gjennomsnittsvekt 2-3 kg.
Et eget klekkeri som ble startet i 1992 er med på å skape en levedyktig laksestamme i vassdraget.


Thunder and Lightning

FLUEFISKE

Stjørdalselva og Forra er kjent som ypperlige flue-elver. Stjørdalselva er "lett å lese", det veksler mellom små stryk og og spennende høler, og er av en slik størrelse at den er godt egnet for fluefiske fra land. I juli og august er det overvekt av fluefiskere. Den beste tiden for fluefiske regnes for å være etter midtsommer.
Typisk fluefiskeredskap for Stjørdalselva er tohåndsstang 14` - 15`med Intermediate eller flytende snøre. Svært mange velger også enhåndsstang i 9,5` - 10` utover sommeren. Valget av fluer er som regel veldig individuelt, men blant favorittene er tubefluer som Sunray Shadow og Garry, eller GP (flom og farget vann). På lav vannstand og sommerelv fiskes det også mye med små fluer, og gangbare mønster er Heggeli, Thunder & Lightning eller Mallard & Claret i størrelse 6 - 8.

SLUKFISKE
Slukfiske er tillatt i det meste av elven, og er en meget effektiv redskap. Sluk er ved siden av mark den redskap som blir mest brukt i juni mens snøsmelting pågår og vannstanden er forholdsvis høy.
Typisk slukutstyr er en haspel eller spinnstang i 9` - 11` med ei snelle som tar ca. 150 meter 0,45 sene. Blant favorittslukene finner vi Møresilda, Storlaksen og Stingsilda (Hørgård), og Toby (ABU). I flomperioder kan fiske med wobbler (Rapala) også være svært effektivt.
 


MARKFISKE
Markfiske er tillatt på enkelte strekninger i deler av sesongen. I perioder når det går mye laks i elva, kan man oppleve eventyrlig fangst på denne redskapen. Markfisket kan være effektivt gjennom hele sesongen, men spesielt effektivt ved stor og humusfarget elv. Markfiskeren velger gjerne noe kraftigere redskap og sene enn slukfiskeren, og søkker på rundt 30 - 40 gram.
 

FISKEKORT
Laks- og sjø-ørretfiske i Stjørdalselva og Forra er meget godt tilrettelagt for allmennheten i tillegg til at det også leies eksklusive fiske. Fiskekort til laksefiske i Stjørdalsvassdraget er meget lett tilgjengelig gjennom sportsforretninger, campingplasser, bensinstasjoner og turistkontor både i Meråker og Stjørdal. Det selges døgnkort (24 timer), 3-dagerskort, ukeskort og  sesongkort. Ved ukeskort og kortere leie bestemmer fiskeren selv fra hvilket klokkeslett fiskekortet skal gjelde.

FISKEREGLER

Fiskereglene har gjennomgått store forandringer de senere år, og er gjenstand for forandringer fra Fylkesmannens Mijøvernavdeling omtrent årlig. For å være oppdatert på disse for hvert år anbefales det at en leser tillegg og regler som utgis sammen med evt kjøpte fiskekort. Forøvrig vil både elveierlaget og sportsfiskeforeningen ha oppdaterte regler på sine nettsider.

Se fiskeregler på SJFF sine sider


27.01.2022
Powered by FR®DIS CMS
Copyright © 2003-2007 Sørhaug WEB-utvikling Design LIVLAGA